همایش مسئولین کشوری و استانی سازمان بسیج رسانه در استان گلستان

همایش سراسری مدیران بسیج رسانه 32 استان کشور به مدت سه روز در استان گلستان برگزار شد. این همایش از 30 اردیبهشت ماه شروع و تا پایان روز جمعه اول خرداد ماه ادامه داشت.

در طول این همایش شهىد روحانی فرد صاحب امتیاز نشریه «پیام مستضعفین» به عنوان شهید شاخص بسیح رسانه کشور معرفی گردید .

همایش بسیج رسانه ، بسیج رسانه ، سازمان بسیج رسانه ، مرکز تحقیقات و مطالعات علوم رسانه ای سازمان بسیج رسانه

سازمان بسیج رسانه ، شواری بسیج رسانه ،نوید کمالی ، بسیج رسانه

مسعود بصیری ، سازمان بسیج رسانه ، همایش بسیج رسانه ، شهید شاخص بسیج رسانه

بسیج رسانه ، شهید شاخص بسیج رسانه ، سازمان بسیج رسانه ، نوید کمالی ، شهید روحانی فرد

استاد پناهیان ، بسیج رسانه ، سازمان بسیج رسانه ، نوید کمالی

سازمان بسیج رسانه ، همایش بسیج رسانه

بسیج رسانه ، شهرستان کردکوی ، اخبار کردکوی ، نوید کمالی ، سازمان بسیج رسانه ، همایش بسیج رسانه ، شهید شاخص رسانه

بسیج رسانه ، نوید کمالی ، همایش بسیج رسانه ، کرد کوی

بسیج رسانه ، همایش بسیج رسانه

بسیج رسانه ، کردکوی ، سازمان بسیج رسانه

مسئولین بسیج رسانه ، اردوی بسیج رسانه ، نوید کمالی ، سازمان بسیج رسانه ، مسعود بصیری ، بسیج رسانه 

/ 1 نظر / 45 بازدید
یاسر

چه اردوی خوبی بوده[رویا]