تکذیبیه ...

بدینوسیله به اطلاع می رسانم خبرگزاری فارس در تاریخ 91/05/03 و ساعت 18:22 خبری اشتباه از بنده را منتشر نموده است .

موارد اشتباه :

سمت اینجانب :‌دبیر علمی "سمینار امنیت اطلاعات و شبکه در سازمان" که به اشتباه توسط خبرگزاری فارس دبیر علمی نمایشگاه السیت درج گشته است .

این مصاحبه در تقدیر از زحمات کارگروه برگزاری نمایشگاه السیت صورت گرفته است .

نوید کمالی : Navid Kamali

/ 0 نظر / 21 بازدید