بصیرت در کلام ولایت : بدون شرح

درحوادث فتنه گون شناخت عرصه دشوار است!شناخت اطراف قصه دشواراست!شناخت مهاجم و مدافع ظالم ومظلوم دشمن ودوست دشواراست ، بایستی گره گشایی کرد ،بایستی حقیقت راباز کرد گره های ذهنی راباید باز کرد و این تبیین لازم دارد فرمود :"الا ولایحمل هذا العـَلـَم الا اهل ٌ البـَصُر والصَبر" 
زیر پرچم امیر المومنین سختیش از پیغمبر اکرم(صل الله علیه وآله وسلم )بیشتراست از جهاتی، در زیر پرچم امیرالمومنین دوست ودشمن آنچنان واضح نبودند دشمن همان حرفی رامی زد که دوست می زد ،همان نمازی که دراردوگاه امیرالمومنین نماز جماعت می خواندند تواردوگاه مقابل هم در جمل در صفین ... نماز جماعت میخواندند حالاشما باشین چه کار میکنین؟ 

بصیرت در کلام رهبری : جنگ نرم

بصیرت خودتان را بالا ببرید، آگاهی خود را بالا ببرید حقیقت راباید فهمید ، در جنگ صفین یکی از کارهای مهم جناب عمار یاسر تبیین حقیقت بود چون اون جناح مقابل که جناح معاویه بود یک تبلیغات گوناگونی داشت این کسی که از این طرف خودش را موظف دانسته بود که در مقابل این جنگ روانی بایستد ومقاومت کند جناب عمار یاسر بود نقش نخبگان و خواص این است که این بصیرت را نه فقط در خودشان بلکه در دیگران بوجود بیاورند، رسا بگویید روشن بگویید مبین بگویید آنچه راکه میفهمید سعی هم کنید آنچه را که فهمیدید درست باشد  .


أین عمار ؟! 

------------------------------------------------------

نمی دانم چرا باید مدیری یا مدیرانی که در جبهه مدیریت کشور در سطوح مختلف مشغول به خدمت هستند از اظهار نظرها و ارائه راهکارهایی که می تواند در صورت پیاده سازی صحیح آینده انقلاب اسلامی ما را تضمین در اوج قله های پیشرفت تضمین نمایید احساس خطر می نمایند ؟!

باشد که این عزیزان بجای مخالفت و جبهه گیری بر علیه این و آن کارگروههایی پژوهشی و تحقیقاتی تشکیل دهند و از ابزارهایی مختلف موجود و بطور خاص فناوری های نوین در راستای ایجاد شرایط بهتر و اعتلای جامعه و ملت مسلمان ایران اسلامی بهره جویند حال در حوزه فرهنگ و آموزش و چه در حوزه اقتصاد کشور ...

امیدوارم این مدیران در پناه ایزد منان بتواند با اندیشه ای بازتر و بصیرتی بیشتر رهبر معظم انقلاب را الگوی خویش قرار دهند و همچون این پیر فرزانه در راستای رسیدن به آرمانهای اصیل انقلاب اسلامی بکوشند و لحظه ای از مجاهدت در این راه دست برندارند چه در این پست و جایگاه باشند و چه نباشند .

 

6 مهر ماه 1391

نوید کمالی

/ 0 نظر / 64 بازدید