شهر هوشمند غربی ، شهر هوشمند اسلامی

سرپرست مرکز پژوهشهای راهبردی شورای اسلامی بجستان :

شهر هوشمند (Smart City) بدون داشتن یک نگاه انسانی و الهی تنها حرکت به سوی ماشینیزه کردن بیش از پیش تمدن بشری است که نتیجه آن تحقق نگاه های پست مدرنیسمی خواهد بود .
 
پست مدرنیسم ، شهر هوشمند ، شهر هوشمند اسلامی
/ 2 نظر / 31 بازدید

جالبه

razie

این عکسه ماله فیلم the book of eli هستش! واقعا فیلمشو دوست داشتم