یک نکته : متفاوت بیندیشید ؟

فراموش نکنید برای رشد و پیشرفت علمی نیاز به متفاوت اندیشدن دارید پس دنبال کردن راه کسانی که خود مسیری برای ترقی نمی یابند خطاست ...

نوید کمالی : متفاوت بیندیشید ...

« ما باید به صورت مداوم به چیزها به شیوه‌ای متفاوت نگاه کنیم، همان موقعی که تصور می‌کنید چیزی را می‌دانید باید نگاهی متفاوت به این دانسته خود بیفکنید. شهامت خارح شدن از گود مبارزه و پیدا کردن آوردگاه‌های تازه را داشته باشید. برخلاف آن چیزی که ممکن است هر کسی به شما بگوید، کلمات و ایده‌ها دنیا را عوض می‌کنند ... » منبع

/ 0 نظر / 17 بازدید