تببین اهمیت نقش رسانه ها در گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی با حضور سردار نقدی

امروز در محل لانه جاسوسی (سفارت سابق آمریکا) میزبان نشستی صمیمی با حضور سردار نقدی و مدیران مسئول روزنامه ها و رسانه های شاخص کشور بودیم .

در این مراسم سردار عزیز بسیجیان با ادبیاتی شیرین و مناسب و با بهره گیری از آمار و ارقام رسمی به تبیین اهمیت اقتصاد مقاومتی و نقش رسانه ها در گفتمان سازی این موضوع پرداخت که خوشبختانه با تقدیر و استقبال مسئولین رسانه های شاخص کشور از گروه های سیاسی مختلف روبرو گردید .

بسیج رسانه ، نوید کمالی ، سردار نقدی ، رسانه و اقتصاد مقاومتی ، سازمان بسیج رسانه ، نویدکمالی ، بسیج ، رسانه و اقتصاد

بسیج رسانه ، نوید کمالی ، سردار نقدی ، رسانه و اقتصاد مقاومتی ، سازمان بسیج رسانه ، نویدکمالی ، بسیج ، رسانه و اقتصاد ، مسعود بصیری

بسیج رسانه ، نوید کمالی ، سردار نقدی ، رسانه و اقتصاد مقاومتی ، سازمان بسیج رسانه ، نویدکمالی ، بسیج ، رسانه و اقتصاد ، مسعود بصیری

بسیج رسانه ، نوید کمالی ، سردار نقدی ، رسانه و اقتصاد مقاومتی ، سازمان بسیج رسانه ، نویدکمالی ، بسیج ، رسانه و اقتصاد ، مسعود بصیری ، ذکریا نیکویی

بسیج رسانه ، نوید کمالی ، سردار نقدی ، رسانه و اقتصاد مقاومتی ، سازمان بسیج رسانه ، نویدکمالی ، بسیج ، رسانه و اقتصاد ، مسعود بصیری ، ذکریا نیکویی

/ 0 نظر / 204 بازدید